Interpunkcja geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Jeżeli planujesz zgłosić zakończenie budowy, będzie potrzebna Ci dokumentacja geodezyjna, którą dla Ciebie przygotujemy. Poniżej znajdziesz informacje ogólne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć wszystko, co związane jest z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku (potocznie nazywana inwentaryzacją budynku/mapą powykonawczą), jak i innych obiektów budowlanych, to proces pomiarowy polegający na dokładnym pomiarze istniejącego obiektu budowlanego po zakończeniu jego budowy. Ma na celu stworzenie dokładnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do zakończenia budowy i legalnego rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Chcąc zacząć użytkować np. dom, który wybudowaliśmy, musimy złożyć do wojewódzkiego lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Co jest potrzebne do zakończenia budowy?

Poza takimi dokumentami jak dziennik budowy, projekt techniczny czy zawiadomienie o zakończeniu budowy, należy dołączyć również dokumentację geodezyjną w postaci mapy podwykonawczej oraz oświadczenia o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu działki. Właśnie ta mapa oraz oświadczenie składają się na geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Ile kosztuje inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji budynku mieszkalnego wraz z sieciami uzbrojenia terenu (woda, gaz, prąd, kanalizacja, itp.) zaczyna się od 1300 zł. Jednak każdy przypadek może być inny. Dlatego najlepiej skontaktować się z firmą geodezyjną i uzyskać indywidualną wycenę dla danego obiektu budowlanego.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zależy od kilku czynników:

-lokalizacji obiektu budowlanego,
-wielkości obiektu,
-stopnia skomplikowania,

Kiedy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku powinna zostać przeprowadzona po zakończeniubudowy. W przypadku takich obiektów jak sieci uzbrojenia terenu (woda, gaz, prąd, kanalizacja, itp.) pomiary powinny być realizowane zaraz po ułożeniu sieci w wykopie – przed ich zakopaniem.
Jest to istotne, ponieważ pozwala na porównanie stanu istniejącego z projektem budowlanym oraz na wykrycie ewentualnych niezgodności czy błędów w trakcie realizacji budowy.
W przypadku gdy zakończyliśmy budowę domu oraz całej infrastruktury i wszystko jest już zakopane, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji jest możliwe, jednak dokładność prawidłowego wykazania przebiegu sieci drastycznie spada i w przyszłości może skutkować przypadkowym uszkodzeniem w sytuacji prowadzenia większych prac ziemnych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza może być wykonywana dla obiektów nowych jak idla starszych, na przykład w celu aktualizacji dokumentacji technicznej budynku, przed przeprowadzeniem prac modernizacyjnych lub remontowych lub w przypadku zmiany użytkowania obiektu budowlanego.

Co podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potrzebna do zawiadomienia o zakończeniu budowy obejmuje pomiary i dokumentację elementów obiektów budowlanych, w tym:

  1. Wymiary zewnętrzne budynków i ich poszczególnych kondygnacji.
  2. Położenie obiektu w terenie oraz ukształtowanie terenu wokół budynku.
  3. Szczegółowe pomiary instalacji technicznych, takich jak sieci wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazownicze itp.

Wynikiem tych prac jest mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem.

Wykonujemy również inne formy pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych. Wykazujemy powierzchnię użytkową obiektów, wykonujemy szczegółowe plany budynków. Pomiary wykonywane podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej są zapisywane w formie rysunków technicznych oraz opisów tekstowych, które stanowią kompletną dokumentację techniczną budynku. Dokumentacja ta może być wykorzystywana do celów zarządzania nieruchomościami, modernizacji czy remontów, a także do celów administracyjnych i prawnych.

Ile czeka się na mapę powykonawczą?

W większości prac ostateczna mapa przekazywana jest w terminie około 3 tygodni.

Termin wykonania mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dużej mierze zależny jest od tempa pracy odpowiedniego dla danej lokalizacji urzędu. Zadania leżące po stronie geodety wykonujemy w tydzień od otrzymania zlecenia. Jest to czas, w którym przygotowujemy materiały do pracy – uzyskujemy je z wydziału geodezji i kartografii, realizujemy porównanie uzyskanych materiałów z terenem, wykonujemy pomiary w celu wykazania wybudowanych obiektów, aktualizujemy mapę oraz kompletujemy operat z prac.

Kompletny operat z pracy przekazujemy do wspomnianego wydziału geodezji i kartografii w celu weryfikacji prac i wniesienia wszystkich zmian do systemu. Urząd po przyjęciu operatu zazwyczaj w czasie 2 tygodni zatwierdza pracę i możemy przekazać zatwierdzoną mapę klientowi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r