Wytyczenie budynku

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę umożliwia rozpoczęcie prac na działce. Zdjęcie wierzchnich traw umożliwi nam nabicie ław ciesielskich i precyzyjne wyznaczenie położenia projektowanego budynku oraz wysokości posadowienia parteru. Wykonujemy wytyczenia po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Co to jest tyczenie geodezyjne?

Tyczenie geodezyjne jest to najprościej mówiąc przeniesienie projektowanych elementów z papieru na teren. Geodeta wykonuje niezbędne obliczenia i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jest w stanie bardzo dokładnie wyznaczyć przebieg projektowanych sieci, budynku lub dowolnych innych budowli. Wytyczenie geodezyjne realizowane jest z dokładnością 1-2cm lub, jak w przypadku budowli wymagających większej dokładności, nawet 1mm. Dokładność wytyczenia dostosowuje się do potrzeb realizacyjnych.

Do wytyczeń przebiegu sieci uzbrojenia terenu (woda, gaz, prąd, kanalizacja, i inne) wykorzystuje się paliki geodezyjne oznaczone odpowiednim opisem i kolorem zgodnie z oznaczeniami sieci. Ważnym elementem przy wytyczeniu sieci jest oznaczenie projektowanej sieci w miejscach kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu. Umożliwia to wykonywanie prac w bardzo bezpiecznych warunkach. Ujawnione w terenie miejsca kolizji pozwalają wykonawcy pracować szybciej w miejscach, gdzie nowa sieć nie koliduje z innymi oraz bezpieczniej w miejscu, gdzie można spodziewać się innych, wcześniej zakopanych rur czy kabli.

Co to jest wytyczenie budynku?

Wytyczenie budynku to proces pomiarowy mający na celu bardzo dokładne wskazanie położenia  projektowanego budynku zgodnie z planem zagospodarowania działki. Proces ten zgodnie z prawem budowlanym jest obowiązkowy, a wykonać go może tylko uprawniony geodeta.

Wytyczenie budynku w praktyce polega na:

Pierwszy etap – wskazanie obszaru do zdjęcia humusu tj. wierzchnich warstw gleby na działce, obszar ten zawsze jest większy od powierzchni projektowanego budynku, tak by można było bez problemu prowadzić w jego obszarze prace budowlane,
Drugi etap – nabicie ław ciesielskich (zwanych również ławami drutowymi) i oznaczeniu na nich dokładnego przebiegu elementów budynku zgodnie z projektem. Ławy nabijane są w odległości około 1,5m od budynku, by umożliwić wykonywanie prac budowlanych.

Po zakończeniu prac uprawniony geodeta dokonuje wpis do dziennika budowy oraz przekazuje szkic tyczenia, na którym przedstawione są miary projektowane oraz miary kontrolne zmierzone po wykonaniu prac.

Wykonywane przez nas ławy ciesielskie usytuowane są na jednakowej wysokości (góra desek to zazwyczaj PPP budynku), chyba, że teren uniemożliwia wykonania pracy w ten sposób.
PPP – parametr który określa na jakiej wysokości znajdować się będzie podłoga budowanego domu. Dzięki jednakowej wysokości wszystkich ław, rozciągnięte na nich sznurki/druty przecinają się idealnie w miejscach przecięć projektowanych linii budynku. Jest to pewna baza do odkładania miar do kolejnych warstw fundamentów.Po tak wykonanym wytyczeniu budynku prace budowlane są szybsze, łatwiejsze, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu wykonania spada niemal do zera.

Czy można samemu wytyczyć budynek?

Nie. Wytyczenia budynku może dokonać uprawniony geodeta, który wykonaną pracę potwierdza dokonując wpis do dziennika budowy.

Ile kosztuje wytyczenie budynku?

Jak w każdej pracy geodezyjnej na wycenę składa się kilka elementów. W przypadku geodezyjnego wytyczenia budynku pod uwagę bierze się ilość osi, jakie mają zostać przeniesione z projektu na teren działki. Im większa ilość osi tym więcej pracy biurowej z przygotowaniem projektu do wytyczenia, ław ciesielskich do nabicia i większa ilość pomiarów do wykonania.
Wytyczenie budynku to koszt zaczynający się od 1000zł za pierwsze cztery osie. Każda kolejna oś jest dodatkowo płatna 50-100zł, zależnie od ilości dodatkowych osi. Im więcej osi, tym cena jednostkowa będzie niższa.

Co potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku?

Do prawidłowego wytyczenia budynku geodeta potrzebuje dokumentacji projektowej w postaci:

– planu zagospodarowania działki,
– rzutów fundamentów budynku,
– rzutów parteru budynku,
– decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ta dokumentacja z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na budowę zawarta jest w projekcie budowlanym.

Czy trzeba zgłaszać tyczenie budynku?

Wytyczenie budynku jest jednym z etapów budowy. Kiedy posiadamy już decyzję o pozwoleniu na budowę/warunki zabudowy nie zgłaszamy tyczenia budynku. Geodeta zajmie się całością niezbędnej dokumentacji.

Jak prawidłowo wytyczyć budynek?

Najlepszą metodą do wytyczenia budynku jest zastosowanie ław ciesielskich.
Wykonanie ław ciesielskich zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilność wykonanego wytyczenia.
Bezpieczeństwo pod względem przypadkowego przesunięcia wytyczonych elementów oraz trwałość pod względem zamazania/uszkodzenia znaków, w przypadku pojawienia się niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny deszcz i wiatr). Ławy ciesielskie nabija się w określonej odległości od projektowanego usytuowania budynku (około 2 metry). Wyznaczają one poziom, który jest bardzo pomocnym odniesieniem dla wykonawców prac budowlanych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r