Mapy do celów projektowych

Budowa domu – od czego zacząć. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do geodety, który przygotuje mapę do celów projektowych. Mając już tę mapę można będzie kontynuować działania i rozpocząć projektowanie. Wszystkie istotne informacje dla konkretnej działki uzyskasz kontaktując się z nami. Poniżej zawarliśmy również szczegółowe informacje, które dotyczyć będą każdego kto chce rozpocząć budowę.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapa do celów projektowych jest to mapa, na której geodeta przedstawia z wykorzystaniem symboli teren, na którym planowana jest inwestycja.

Do uzyskania pozwolenia na budowę klient musi skompletować projekt budowlany w skład którego wchodzą:

 1. Projekt zagospodarowania działku lub terenu wykonany przez projektanta na mapie do celów projektowych
 2. Projekt architektoniczno-budowlany (np. budynku), gotowe projekty można kupić w sieci.

Jak uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta na zlecenie klienta. Klient musi przygotować informację o numerze działki oraz miejscowości, w której działka jest położona.
Z takimi danymi jesteśmy w stanie wycenić prace i podać przewidywany termin realizacji prac.

Jak długo czeka się na mapę do celów projektowych?

W większości prac ostateczna mapa przekazywana jest w terminie około 3 tygodni.

Termin wykonania mapy do celów projektowych w dużej mierze zależny jest od tempa pracy odpowiedniego dla danej lokalizacji urzędu. Zadania leżące po stronie geodety wykonujemy w tydzień od otrzymania zlecenia. Jest to czas, w którym przygotowujemy materiały do pracy – uzyskujemy je z wydziału geodezji i kartografii, realizujemy porównanie uzyskanych materiałów z terenem, wykonujemy pomiary w celu wykazania wybudowanych obiektów, aktualizujemy mapę oraz kompletujemy operat z prac.Kompletny operat z pracy przekazujemy do wspomnianego wydziału geodezji i kartografii w celu weryfikacji prac i wniesienia wszystkich zmian do systemu. Urząd po przyjęciu operatu zazwyczaj w czasie 2 tygodni zatwierdza pracę i możemy przekazać zatwierdzoną mapę klientowi.

W celu przyśpieszenia prac projektowych możliwe jest przygotowanie mapy roboczej, na której projektant może rozpocząć prace. Mapa robocza zawiera wszystkie informacje przedstawione na zatwierdzonej mapie do celów projektowych, z wyjątkiem klauzuli potwierdzającej pozytywną weryfikację operatu z prac geodezyjnych przez urząd.

Ile kosztuje wykonanie mapy do celów projektowych?

Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki o powierzchni około 1000m2 (10arów), na której ma powstać dom mieszkalny to koszt około 1000zł. 

Koszt wykonania mapy zależny jest od kilku kwestii:

 • Zakres pracy – jaka jest powierzchnia działki, dla której ma zostać wykonana mapa do celów projektowych. Dla działek o powierzchni większejniż 1000m2 wycena jest indywidualna, zależna od powierzchni i aktualnego zagospodarowania terenu.
 • Złożoność terenu – czy obszar, który ma zostać pokryty mapą jest płaski, czy górzysty, czy może jest to obszar o trudnym dostępie, zadrzewiony lub zabudowany?
 • Przeznaczenie mapy – wykonywane mapy do celów projektowych przeznaczone są do projektowania na nich obiektów budowlanych o różnych typach. Niektóre budowle (takie jak budynki mieszkalne) wymagają standardowej ilości informacji jaką umieszcza się na mapach, a niektóre (takie jak drogi) wymagają ujawnienia dodatkowych danych o terenie.
 • Termin wykonania – jeżeli klientowi bardzo zależy na szybkim wykonaniu mapy musi liczyć się z dopłatą za ekspresowe wykonanie usługi.
  Możliwość wykonania pracy w terminie krótszym niż przewidywany zależy od wielu czynników, takich jak zakres pracy, dostępność potrzebnych zasobów i poziom trudności zadania. Jeśli praca jest mała i prosta, to istnieje większa szansa na wykonanie jej w krótszym czasie niż pierwotnie planowano. W przypadku bardziej skomplikowanych prac, skrócenie czasu wykonania może być trudne lub niemożliwe do osiągnięcia.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych musi obejmować obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej.

W przypadku projektowania budynku mieszkalnego przyjmowanym zakresem jest obszar działki, na której przewiduje się prace powiększony otaczający ją pas o szerokości 30m (kołnierz).
Możemy na takiej mapie zobaczyć numery działek oraz przebieg ich granic (szczegóły w dziale – wyznaczenie, wznowienie,  ustalenie granic), usytuowanie istniejących budynków i budowli, położenie drzew oraz ich rodzaj z rozróżnieniem na liściaste i iglaste. Ukształtowanie terenu w postaci opisów wysokości nad poziomem morza jako punkty oraz jako linie zwane poziomicami. Uzbrojenie terenu w sieci wody, gazu, elektroenergetyki, kanalizacji itd. Obszary wodne, zadrzewione, zakrzewione i wiele innych.

Skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego. Prawidłową skalę ustala geodeta, uwzględniając, iż:

 • skala map dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500
 • skala map dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000
 • skala map dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r