Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodeta na plac budowy wchodzi pierwszy i wychodzi z niego ostatni. Jeszcze zanim rozpoczną się prace budowlane przygotowujemy dokumentację, która umożliwia rozpoczęcie projektowania. W trakcie budowy przenosimy elementy projektu na teren, umożliwiając prawidłowe wykonanie. Po zakończeniu budowy realizujemy pomiary powykonawcze i kompletujemy niezbędną dokumentację.

Co to jest i na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Na geodezyjną obsługę inwestycji składają się czynności mające na celu umożliwienie wykonania prac budowlanych zgodnie z projektami.

Po opracowaniu projektów budowlanych geodeta realizuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczenie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych. W trakcie budowy wyznacza się dodatkowe elementy niezbędne do wykonania prac po ustaleniach z kierownikiem budowy.

Podczas prac wykonywane są budowle, sieci i inne elementy projektu, które zostają zasypane i nie będą dostępne w przyszłości do bezpośredniego pomiaru. Dla takich obiektów geodeta na bieżąco wykonuje pomiar powykonawczy, gromadzi dane pomiarowe oraz sporządza odpowiednie szkice polowe. Wykonane prace opisuje się zarówno w dzienniku budowy jak i w geodezyjnym operacie technicznym, będącym podstawą do wykonania mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, niezbędnej do zgłoszenia zakończenia  budowy.

Wykonane pomiary porównuje się z założeniami projektowymi i w efekcie tego porównania geodeta wystawia oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem. Oświadczenie, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, są załącznikami do zgłoszenia zakończenia budowy.

Ważnym elementem w trakcie obsługi prac budowlanych jest bezpieczeństwo. Ciekawostką,dotyczącą bezpieczeństwa na placu budowy, są kolory kasków. Kolor kasku na budowie w zależności od pełnionej funkcji przez pracownika nie jest odgórnie regulowany przepisami. Niemniej, podczas organizacji budów przez pracodawców możemy spotkać się z dość stałym i jednolitym podziałem kolorów kasków na budowie. Dzięki zbieżnym standardom oznaczania poszczególnych grup pracowników na placu budowy, o wiele łatwiej zorientować się w podziale pracy oraz obecności poszczególnych osób nowym czy mniej doświadczonym pracownikom.
Uniwersalnymi kolorami kasków na budowie są kaski ochronne o kolorze żółtym, czerwonym, niebieskim, białym, zielonym, pomarańczowym oraz czarnym. Kolorami tymi zwykle określa się stanowisko i funkcję osoby, która nosi dany kask.
Rozróżniając kolory kasków na budowie, należy wyróżnić przede wszystkim:

  •     kask czarny – inspektor nadzoru autorskiego lub architekt;
  •     kask zielony – pracownik BHP;
  •     kask pomarańczowy – geodeta;
  •     kask czerwony – praktykant, stażysta lub gość;
  •     kask żółty – pracownik fizyczny;
  •     kask niebieski – elektryk, operator maszyn, energetyk lub osoba, która pracuje na wysokościach;
  •     kask biały – inspektor nadzoru, inżynierowie (w tym inżynier budowy) oraz kierownik budowy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r