Geodezyjna obsługa inwestycji Zielona Góra

Geodeta pełni kluczową rolę na placu budowy, zaczynając jako pierwsza osoba i kończąc jako ostatnia. Już przed rozpoczęciem prac budowlanych przygotowuje dokumentację, która pozwala na rozpoczęcie procesu projektowania. W trakcie samej budowy przemieszcza elementy projektu na teren, co umożliwia dokładne i zgodne z planem wykonanie prac. Po zakończeniu budowy zajmuje się pomiarami powykonawczymi i przygotowuje niezbędną dokumentację końcową.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT Z NAMI

Numer telefonu:

Adres e-mail

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

  Co to jest i na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

  Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje różnorodne działania mające na celu umożliwienie zgodnego wykonania prac budowlanych zgodnie z przyjętymi projektami.

  Po przygotowaniu planów budowlanych, geodeta przystępuje do realizacji prac poprzez ustalenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczenie głównych osi obiektów budowlanych oraz ustawienie znaków wysokościowych do celów roboczych. W trakcie samej budowy, na podstawie ustaleń z kierownikiem budowy, wyznacza się dodatkowe punkty i elementy niezbędne do wykonania prac.

  W miarę postępu prac budowlanych powstają różne obiekty, sieci i elementy projektu, które są zakopywane i niedostępne w przyszłości do bezpośredniego pomiaru. Dlatego geodeta regularnie dokonuje pomiarów powykonawczych, gromadzi dane pomiarowe i sporządza odpowiednie szkice polowe. Szczegółowy opis tych prac zapisywany jest zarówno w dzienniku budowy, jak i w geodezyjnym operacie technicznym, który stanowi podstawę do stworzenia mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, niezbędnej do zgłoszenia zakończenia budowy.

  Pomiary wykonane przez geodetę są porównywane z pierwotnymi założeniami projektowymi, a na podstawie tego porównania geodeta wydaje oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem. Zarówno to oświadczenie, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, są dołączane do dokumentów zgłoszenia zakończenia budowy.

  Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Interesującym aspektem bezpieczeństwa na placu budowy jest stosowanie różnych kolorów kasków. Choć przepisy nie określają konkretnych kolorów kasków zależnych od funkcji pracownika, to w praktyce firmy budowlane stosują dość stały podział kolorów kasków. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze rozróżnienie ról i funkcji poszczególnych pracowników na placu budowy, co ułatwia nowym lub mniej doświadczonym osobom orientację w pracy.

  Najczęściej spotykanymi uniwersalnymi kolorami kasków na budowie są: żółty, czerwony, niebieski, biały, zielony, pomarańczowy i czarny. Przypisywane są one do różnych stanowisk i funkcji pracowników. Na przykład: kask czarny noszą inspektorzy nadzoru autorskiego lub architekci, zielony to kask pracownika BHP, pomarańczowy identyfikuje geodetę, czerwony jest dla praktykantów, stażystów lub gości, żółty noszą pracownicy fizyczni, niebieski jest przeznaczony dla elektryków, operatorów maszyn, energetyków i osób pracujących na wysokościach, zaś biały noszą inspektorzy nadzoru, inżynierowie (w tym inżynierowie budowy) oraz kierownicy budowy.

  Dlaczego my?

  Wiele lat doświadczenia, dobry sprzęt oraz odpowiednie podejście do pracy, gwarantują najlepszą jakość wykonywanych przez nas usług geodezyjnych.

  Terminowość

  Zawsze dotrzymujemy umówionych terminów

  Profesjonalizm

  Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem

  Doświadczenie

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie co przekłada się na jakość wykonywanej przez nas pracy

  Dobra opinia

  Posiadamy bardzo dobra opinię wśród wszystkich naszych Klientów

  Nasze realizacje

  Inwentaryzacja powykonawcza
  budynku Zielona Góra

  Tyczenie budynku
  Zielona Góra – Ochla

  Obsługa budowy
  Stocznia Szczecińska

  Budowa Farmy
  Fotowoltaicznej Bogaczów