Skip to main content

Pomiary geodezyjne polegają na zbieraniu informacji i dokonywaniu pomiarów w celu precyzyjnego opisania położenia, powierzchni i wymiarów terenu lub obiektów budowlanych. Istnieją trzy główne rodzaje pomiarów geodezyjnych: pomiary sytuacyjne, pomiary wysokościowe i pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Współcześnie jedną z najczęściej wykorzystywanych technik pomiarowych jest GPS, który korzysta z sygnałów satelitarnych. Teraz przyjrzymy się różnym rodzajom pomiarów geodezyjnych i ich znaczeniu w procesie budowy domu.

Pomiary geodezyjne to proces gromadzenia danych i dokonywania pomiarów w celu dokładnego określenia kształtu, położenia, wymiarów i cech terenu lub obiektów na powierzchni ziemi. Istotne jest, aby te pomiary były przeprowadzane przez geodetów, którzy posługują się specjalistycznymi technikami i narzędziami pomiarowymi.

Zebrane dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane do tworzenia map, modeli terenu, analizy przestrzennej, projektowania inżynieryjnego i innych zastosowań. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomiarów geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjne – poziome pomiary – mają na celu ustalenie identyfikacji i położenia pomierzonych punktów terenowych na mapie w odpowiednim układzie współrzędnych. Dotyczy to zarówno punktów na granicach obiektów liniowych, jak i punktów na obszarach powierzchniowych. Pomiary sytuacyjne powinny być wykonywane z odpowiednią dokładnością, zależną od rodzaju obiektu, aby błąd w położeniu nie przekraczał określonych wartości.

Pomiary wysokościowe – pionowe pomiary – umożliwiają precyzyjne określenie wysokości poszczególnych obiektów w terenie oraz przedstawienie ukształtowania terenu. W celu wykonania tych pomiarów geodeci korzystają z niwelatorów, tachimetrów i innych specjalistycznych narzędzi. Podobnie jak w przypadku pomiarów sytuacyjnych, pomiary wysokościowe muszą być wykonywane z odpowiednią dokładnością, zależną od rodzaju obiektu.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe to jednoczesne pomiar wysokości i położenia punktów w terenie. Pozwalają one m.in. na aktualizację map, przygotowanie opracowań projektowych i inwentaryzację sieci oraz budynków.

Pomiary geodezyjne przy użyciu systemu GPS (Global Positioning System) są powszechnie stosowane do precyzyjnego określania położenia punktów na Ziemi, w tym wysokości. GPS umożliwia pomiar trójwymiarowych współrzędnych geodezyjnych (długości, szerokości i wysokości) na podstawie odbioru sygnałów satelitarnych. W przypadku pomiarów wysokościowych, odbiornik GPS musi być skorelowany z odpowiednią powierzchnią odniesienia wysokościowego, taką jak elipsoida geodezyjna.

Pomiary geodezyjne GPS mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo, kartografia, monitorowanie deformacji terenu, geodezja górnicza, nawigacja morska, badania środowiska oraz w badaniach naukowych i geofizyce.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT Z NAMI

Numer telefonu:

Adres e-mail

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności.