Skip to main content

Prace geodezyjne odgrywają kluczową rolę podczas procesu budowy domu. Faktycznie, bez udziału geodety, który jest odpowiedzialny za ich wykonanie, nie można ani rozpocząć, ani zakończyć inwestycji budowlanej. Geodeta ma wiele zadań, w tym wytyczenie granic działki i infrastruktury technicznej, takiej jak sieci uzbrojenia terenu, oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji i map na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

Geodeta jest osobą odpowiedzialną za wykonanie prac geodezyjnych. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, które są przyznawane na podstawie zdanego egzaminu państwowego. Geodeta jest zaangażowany w cały proces inwestycji, monitorując zgodność kształtu i wymiarów domu z projektem.

Prace geodezyjne podczas budowy domu obejmują:

Wytyczenie granic działki: Geodeta ustala precyzyjnie granice działki, na której ma powstać dom, korzystając z map i aktów notarialnych.

Niwelacja terenu: Geodeta przeprowadza pomiary różnic wysokościowych na działce, co umożliwia określenie poziomu gruntu i fundamentów domu.

Wytyczenie osi budynku: Geodeta wytycza osie budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, co jest istotne dla prawidłowego ustawienia fundamentów i ścian domu.

Kontrola pionu: Geodeta może monitorować pionowość i poziom ścian podczas budowy, aby upewnić się, że są zgodne z wymaganiami.

Pomiar powierzchni użytkowej: Po zakończeniu budowy geodeta może dokonać pomiaru powierzchni użytkowej domu, co jest istotne dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych.

Dokumentacja końcowa i inwentaryzacja powykonawcza: Geodeta sporządza dokumentację końcową, taką jak mapy i profile terenu, które są niezbędne dla ewidencji gruntów i przyszłych prac konserwatorskich.

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu: Geodeta wytycza przyłącza niezbędne do przeprowadzenia prac na budowie oraz codziennego funkcjonowania w domu, takie jak przewody elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Geodeta odwiedza plac budowy kilka razy. Na początku przygotowuje mapę do celów projektowych, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie wytycza osie konstrukcyjne domu i monitoruje zgodność z projektem. Na końcu przeprowadza inwentaryzację powykonawczą, gromadząc dane dotyczące powstałego budynku.

Prace geodezyjne są istotne dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i zapewnienia dokładności oraz zgodności z projektem. Dlatego geodeta odgrywa ważną rolę w każdym etapie budowy domu.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT Z NAMI

Numer telefonu:

Adres e-mail

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności.